Menu

Voda v krajině (úpravy vodních toků, protierozní opatření)

Kdy?   04.04.2013 - 05.04.2013
Kde?   Horka nad Moravou, Lovecká chata
 
Pozvánka na seminář je ke stažení zde.
 
Voda v krajině je jedním ze základních činitelů, který je na jedné straně nezbytný pro správné fungování celých ekosystémů, na straně druhé je kvalita vody a dynamika vodního režimu dobrým indikátorem stavu krajiny. Při nesprávném hospodaření v krajině může voda způsobit nevratné změny, například splachy půdy při vodní erozi, na straně druhé nesprávné hospodaření vede ke znečištění vod a ztrátě vody jako zdroje. V České republice máme řadu příkladů takovýchto komplexních problémů – jsou např. to ztráty zemědělské půdy na Vyškovsku a Uherskohradišťsku, zanášení velkých vodních děl (Brněnská přehrada, Plumlov) nebo tzv. bleskové povodně (Jesenicko, Zlínsko, Vsetínsko). Každý občan může při správném chápání funkce vody v krajině a naopak vlivů na vodu plynoucích z lidských aktivit přispět ke zlepšení v současnosti nepříliš dobrého stavu a tím i k trvalé udržitelnosti kvality a kvantity vody jako nenahraditelného zdroje. Správné hospodaření s vodou v krajině napomáhá ochránit majetek a v řadě případů i bezpečnost obyvatel.
Jako pilotní příklady budou zadány úkoly v konkrétních povodích, kde budou účastníci navrhovat opatření ke snížení erozních smyvů, znečištění povrchových vod a snížení rizik povodní.
 
Dílčí témata:
Bariéry na tocích a jejich důsledky – ukázky bariér, důsledky, možnosti řešení
Současné zdroje a důsledky znečištění vodních toků, možnosti nápravy
Revitalizace vodních ploch, vzniklých těžbou nerostných surovin
Terénní praktikum: ukázka oživení vodních toků – znečištěný vs čistý
Zdroje financí pro protierozní a protipovodňová opatření
 
 
Cena semináře
Seminář je pro všechny účastníky bezplatný, veškeré náklady jsou hrazeny z Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost, projektu Regol. Každý z účastníků si musí uhradit pouze náklady na cestu do Horky nad Moravou.
 
 
Počet účastníků
Počet účastníků semináře je omezen na 40. Všichni ostatní zájemci budou zařazeni do seznamu náhradníků. 
 
 
Potřebné vybavení
Vzhledem k terénní části workshopu bude potřeba především pevná, nepromokavá obuv a v případě deště také nepromokavé oblečení.
 
 
Lektoři
Workshopem Vás provedou tito odborníci z oblasti hydrobiologie, hydrologie, projektování a ochrany přírody:
 
Ing. Tomáš Havlíček (Atelier Fontes)
 
 
Místo konání semináře
Seminář se uskutečnil na Lovecké chatě v Horce nad Moravou (ulice Vodní 32/6; 49°39'21.917"N, 17°12'11.714"E), kde byli účastníci také ubytováni.
 
Ve čtvrtek 4. dubna bude sraz všech účastníků v restauraci Autodemont v Horce nad Moravou (nám. Osvobození 14/28; 49°38'19.540"N, 17°12'33.206"E). Odsud se hromadně přesuneme autobusem na terénní část semináře.
 
Do Horky nad Moravou se lze kromě automobilu (viz mapky níže) dostat samozřejmě také prostřednictvím MHD.
Z Olomouce jezdí do Horky nad Moravou v pravidelných intervalech vlak (směr Senice na Hané, zastávka Horka).
Do Horky se lze dostat také autobusem městské hromadné dopravy č. 20 (nejlépe ze zastávky Náměstí hrdinů; http://www.dpmo.cz/pdf/JR_bus_20_20121201.pdf; výstupní zastávka Horka). Na tuto zastávku se lze jak s autobusového tak z vlakového nádraží dostat tramvají č. 4.
 
Cesta do Horky nad Moravou
 
Orientační lokalizace Lovecké chaty
 
 
Cesta z Horky nad Moravou k Lovecké chatě
 
Cesta do restaurace Autodemont z vlakové a autobusové zastávky
 
 
Po skončení čtvrteční terénní části se všichni účastníci přesunou na Loveckou chatu (buď soukromým autobusem nebo vlastními automobily – u chaty je možnost parkování).
 
 
 
 
hydrobiologové v akci (foto: Tomáš Havlíček)
hydrobiologové v akci (foto: Tomáš Havlíček)
lektor Martin Rulík (foto: Tomáš Havlíček)
lektor Martin Rulík (foto: Tomáš Havlíček)
 
nejmladší účastnice workshopu (foto: Vlastimil Kostkan)
nejmladší účastnice workshopu (foto: Vlastimil Kostkan)
organizující organizátor Vlastimil Kostkan (foto: Tomáš Havlíček)
organizující organizátor Vlastimil Kostkan (foto: Tomáš Havlíček)
 
hydrobiologové v akci 2 (foto: Tomáš Havlíček)
hydrobiologové v akci 2 (foto: Tomáš Havlíček)
přebírání nasbíraných vzorků (foto: Tomáš Havlíček)
přebírání nasbíraných vzorků (foto: Tomáš Havlíček)
 
"Je to h... trus! Vydří!" :) (foto: Tomáš Havlíček)
"Je to h... trus! Vydří!" :) (foto: Tomáš Havlíček)
... těžko říct, zda Martin pneumatiku z toku vytahoval nebo ji tam naopak házel... :) (foto: Tomáš Havlíček)
... těžko říct, zda Martin pneumatiku z toku vytahoval nebo ji tam naopak házel... :) (foto: Tomáš Havlíček)
 
(foto: Tomáš Havlíček)
(foto: Tomáš Havlíček)
nelíčená radost z nálezu slávičky (foto: Tomáš Havlíček)
nelíčená radost z nálezu slávičky (foto: Tomáš Havlíček)
 
lektor Petr Birklen zahajuje "vnitřní" část workshopu (foto: Jana Laciná)
lektor Petr Birklen zahajuje "vnitřní" část workshopu (foto: Jana Laciná)
práce ve skupinách 1 (foto: Jana Laciná)
práce ve skupinách 1 (foto: Jana Laciná)
 
práce ve skupinách 2 (foto: Jana Laciná)
práce ve skupinách 2 (foto: Jana Laciná)
práce ve skupinách 3 (foto: Jana Laciná)
práce ve skupinách 3 (foto: Jana Laciná)
 
lektor Martin Rulík (foto: Jana Laciná)
lektor Martin Rulík (foto: Jana Laciná)
práce ve skupinách 4 (foto: Jana Laciná)
práce ve skupinách 4 (foto: Jana Laciná)
 
prezentace výsledků workshopu 1 (foto: Jana Laciná)
prezentace výsledků workshopu 1 (foto: Jana Laciná)
prezentace výsledků workshopu 2 (foto: Jana Laciná)
prezentace výsledků workshopu 2 (foto: Jana Laciná)
 
lektoři (foto: Jana Laciná)
lektoři (foto: Jana Laciná)
prezentace výsledků workshopu 3 (foto: Jana Laciná)
prezentace výsledků workshopu 3 (foto: Jana Laciná)
 
prezentace výsledků workshopu 4 (foto: Jana Laciná)
prezentace výsledků workshopu 4 (foto: Jana Laciná)
hodnocení práce ostatních skupin účastníky (foto: Jana Laciná)
hodnocení práce ostatních skupin účastníky (foto: Jana Laciná)
 
účastníci, lektoři, organizátoři (foto: Jana Laciná)
účastníci, lektoři, organizátoři (foto: Jana Laciná)
lektoři workshopu (foto: Jana Laciná)
lektoři workshopu (foto: Jana Laciná)