Menu

Zdroje informací o přírodě a krajině

Kdy?   27.05.2013 - 28.05.2013
Kde?   Rýmařovsko
Prezentace z workshopu je ke stažení zd e.
 
V současné době existuje nepřeberné množství dat a informací v řadě oborů, ochranu přírody a krajiny nevyjímaje. Jednou ze základních dovedností, kterou budeme jako občané stále častěji potřebovat pro svůj soukromý i profesionální život je schopnost informace vyhledávat a interpretovat.
Základním nositelem informací, nezbytných pro správné rozhodování při ochraně přírody a krajiny na všech úrovních, je v současné době Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky. Spravuje databáze výskytu rostlin i živočichů i mapové podklady informující o zvláště chráněných územích, územích soustavy Natura 2000 a další informace. Tím se stává významným partnerem pro občany, občanská sdružení i veřejnou správu a napomáhá při správném rozhodování o lokalizaci záměrů konkrétních staveb i koncepcí. Takovými koncepcemi na úrovni obcí jsou například územní plány, ke kterým se vyjadřuje široká veřejnost.
Pro nácvik bude zadána konkrétní část krajiny (např. katastr obce) a úkol vyhledat veškeré dostupné informace o významných objektech přírody a krajiny.
Výsledek bude konzultován s lektory a budou demonstrovány správné postupy.
 
Dílčí témata:
AOPK jako partner a zdroj informací (nálezová databáze, biomonitoring, mapové servery – porovnání vzhledu tematických map a skutečnosti v terénu)
Posuzování krajinného rázu (co je to krajinný ráz a jak by měl být uchováván, možnosti modelové vizualizace staveb v krajině, formy ochrany krajinného rázu)
Biologické hodnocení (za jakých okolností se zpracovává, jaký je postup a co je výsledkem)
Soudní znalectví (za jakých okolností se zpracovává, jaký je postup a co je výsledkem)
 
 
Cena workshopu
Workshop je pro všechny účastníky bezplatný, veškeré náklady jsou hrazeny z Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost, projektu Regol. Každý z účastníků si musí uhradit pouze náklady na cestu do Rýmařova.
 
 
Počet účastníků
Počet účastníků workshopu je omezen na 40. Všichni ostatní zájemci budou zařazeni do seznamu náhradníků. 
 
 
Lektoři
Workshopem Vás provedou tito odborníci z oblasti ochrany přírody, geoinformatiky a dalších:
Mgr. Tomáš Dohnal (Löw & spol., s. r. o.)
 
 
Místo konání workshopu
Workshop se uskuteční v Chatě Na Mlýně v obci Skály  (Skály 178, 793 44 Horní Město,
okres Bruntál; 49o54'16.44"N, 17o13'4.21"E), kde budou účastníci také ubytováni. Část účastníků bude ubytována v nedalekém Penzionu U Kinclů.
 
V pondělí 27. května bude sraz všech účastníků od 9:00 (do 10:00) v baru Inferno v Rýmařově (cca 200 m od autobusového nádraží; Husova 5), kde bude připraveno drobné občerstvení. (Účastníci mohou nechat své vozy zaparkované na parkovišti přímo u autobusového nádraží.) Odsud se hromadně přesuneme autobusem na terénní část workshopu.
Zpět do Rýmařova se vrátíme cca v 17:00, kde si budou řidiči moci vyzvednou své vozy a odsud se společně (účastníky bez vozů zavezeme autobusem) přesuneme do penzionu.
 
V úterý 28. května proběhne celý program přímo v Chatě Na Mlýně. Workshop začně v 8:00, konec je plánován přibližně na 16:00. 
účastníci workshopu na exrkuzi (foto: Jana Laciná)
účastníci workshopu na exrkuzi (foto: Jana Laciná)
lektor Jan Losík (foto: Jana Laciná)
lektor Jan Losík (foto: Jana Laciná)
 
účastníci workshopu na exkurzi (foto: Jana Laciná)
účastníci workshopu na exkurzi (foto: Jana Laciná)
účastníci workshopu na exkurzi (foto: Jana Laciná)
účastníci workshopu na exkurzi (foto: Jana Laciná)
 
ukázková lokalita (foto: Jana Laciná)
ukázková lokalita (foto: Jana Laciná)
účastníci workshopu na exkurzi (foto: Jana Laciná)
účastníci workshopu na exkurzi (foto: Jana Laciná)
 
účastníci workshopu na exkurzi (foto: Jana Laciná)
účastníci workshopu na exkurzi (foto: Jana Laciná)
účastníci workshopu na exkurzi (foto: Jana Laciná)
účastníci workshopu na exkurzi (foto: Jana Laciná)
 
cesta do mlhy... (foto: Jana Laciná)
cesta do mlhy... (foto: Jana Laciná)
účastníci workshopu na exkurzi (foto: Jana Laciná)
účastníci workshopu na exkurzi (foto: Jana Laciná)
 
lektor Vilém Pechanec (foto: Jana Laciná)
lektor Vilém Pechanec (foto: Jana Laciná)
návštěva na pastvině (foto: Jana Laciná)
návštěva na pastvině (foto: Jana Laciná)
 
na exkurzi (foto: Jana Laciná)
na exkurzi (foto: Jana Laciná)
na exkurzi (foto: Jana Laciná)
na exkurzi (foto: Jana Laciná)
 
na exkurzi (foto: Jana Laciná)
na exkurzi (foto: Jana Laciná)
úvod druhého dne workshopu (foto: Jana Laciná)
úvod druhého dne workshopu (foto: Jana Laciná)
 
úvod do prvního řešeného tématu (foto: Jana Laciná)
úvod do prvního řešeného tématu (foto: Jana Laciná)
práce ve skupinách (foto: Jana Laciná)
práce ve skupinách (foto: Jana Laciná)
 
práce ve skupinách (foto: Jana Laciná)
práce ve skupinách (foto: Jana Laciná)
práce ve skupinách (foto: Jana Laciná)
práce ve skupinách (foto: Jana Laciná)
 
práce ve skupinách (foto: Jana Laciná)
práce ve skupinách (foto: Jana Laciná)
prezentace výsledků práce ve skupinách (foto: Jana Laciná)
prezentace výsledků práce ve skupinách (foto: Jana Laciná)
 
přednáška lektora Viléma Pechance o dostupných zdrojích informací (foto: Jana Laciná)
přednáška lektora Viléma Pechance o dostupných zdrojích informací (foto: Jana Laciná)
prezentace výsledků práce ve skupinách (foto: Jana Laciná)
prezentace výsledků práce ve skupinách (foto: Jana Laciná)
 
vzorová lokalita (foto: Vlastimil Kostkan)
vzorová lokalita (foto: Vlastimil Kostkan)
hurááá, svačina! (foto: Vlastimil Kostkan)
hurááá, svačina! (foto: Vlastimil Kostkan)
 
účastníci workshopu, lektoři, organizátoři
účastníci workshopu, lektoři, organizátoři