Menu

V průběhu projektu bylo vydáno několik odborných článků, věnujících se jak tématu dalšího vzdělávání, tak tématům, která byla probírána na jednotlivých workshopech. Jednotlivé články jsou dostupné ke stažení zde:
- Vzdělávání veřejnosti v ochraně přírody (časopis Ochrana přírody, číslo 6/2013)
- Nabídka podpory vzdělávání veřejnosti v ochraně přírody (elektronický časopis Rozverky, 24. 1. 2013)
- Environmentální vzdělávání veřejnosti (internetový časopis Envigogika, číslo 8/2013)
- Zlepšení kvality krajiny - příležitost pro zemědělce (časopis Bioměsíčník, číslo 10/2013)
- Krajina - příležitost pro zemědělce (noviny Zemědělec, číslo 45/2013)
- Zemědělská krajina = pustina??? (časopis Veronica, dvojčíslo 5/6 ročník 2013)
Vzdělávání veřejnosti v ochraně přírody (časopis Ochrana přírody, číslo 6/2013)
- Příspěvěk k environmentálnímu vzdělávání v kraji (Moravskoslezské EVVO listy, číslo 2/2013)
- Kompost je základem pro intenzitu (noviny Zemědělec, číslo 49/2013)